Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
31.03.2017  

Predlog zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača- zbiranje podpisov volivcev

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča, da so člani Koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir po svojem predstavniku Pintar Emilu Milanu (v nadaljevanju: pobudnik) vložili pobudo za vložitev; Predloga zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 31. 3. 2017, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa ponedeljek 29. 5. 2017. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ˝DRUGI TIR˝ 

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Diplomatsko konzularnega predstavništva.  

Volivec se lahko zglasi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju, Majka Tereza 42, 1000 Skopje in v času konzularnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 9 do 12 ure ali sredo popoldne od 14 do 16 ure) izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Diplomatsko konzularnega predstavništva. 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje na naslov: Stanko Štrajn, Andričeva 9, 1000 Ljubljana 

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).