Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
07.12.2009  

Informacija o vizumski liberalizaciji za državljane Makedonije in splošnih pogojih za vstop v Republiko Slovenijo

Skopje, 4. december 2009 - Veleposlaništvo obvešča, da glede na predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, državljani Srbije, Črne gore in Makedonije, ne bodo več potrebovali vizumov za prestop schengenske meje. Sprememba uredbe naj bi začela veljati z 19. decembrom 2009.

Oprostitev vizumske obveznosti bo veljala samo za tiste državljane navedenih držav, ki bodo imeli veljavne biometrične potne liste. Državljani Kosova, ki jim bo potne liste izdajal usklajevalni urad (Koordinaciona uprava) v Beogradu v Srbiji, bodo še vedno potrebovali vizume.

Kljub biometričnemu potnemu listu pa bodo morali državljani navedenih držav pri vstopu na mejnih prehodih na zunanji meji izpolnjevati tudi splošne pogoje za vstop, in sicer:

- bodo morali verodostojno izkazati namen in pogoje nameravanega bivanja ter cilj potovanja (vstop brez vizuma je dovoljen za turistična potovanja, zasebne in poslovne obiske, in ne za delo in druge namene),

- bodo morali imeti zadostna sredstva za preživljanje glede na čas nameravanega bivanja, tranzita in vrnitve v svojo matično državo (denarni zneski se razlikujejo med posameznimi državami članicami, za Slovenijo je višina zadostnih sredstev 70 evrov na dan),

- v schengenskem informacijskem sistemu zoper njih ne sme biti vpisan ukrep zaradi zavrnitve vstopa,

- bodo morali dokazati, da se pred nameravanim vstopom v schengensko območje niso že zadrževali več kot tri mesece v šestih mesecih,

- ne smejo predstavljati nevarnosti za javni red, notranjo varnost, javno zdravje ali mednarodne odnose katere koli države članice.

Če državljani navedenih držav ne bodo izpolnjevali naštetih pogojev, se jim vstop v schengenske države zavrne. Zavrnitev vstopa ne pomeni trajne prepovedi, temveč velja do izpolnitve vseh predpisanih pogojev za vstop.  

Tujci, državljani tretjih držav, med katere spadajo tudi državljani Srbije, Črne gore in Makedonije, ki izpolnjujejo vse zgoraj naštete pogoje za vstop, smejo bivati oziroma se zadrževati na območju Republike Slovenije ali na schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od dneva prvega vstopa. Če se pri mejni kontroli pri izstopu na zunanji meji ugotovi, da so prekoračili dovoljeni čas zadrževanja, se jim lahko izreče globa.

Posebej je treba poudariti, da morajo državljani tretjih držav v primeru načrtovanega daljšega prebivanja v državah schengenskega območja (zaradi dela, zaposlitve, študija) predhodno pridobiti dovoljenje za prebivanje.

Informacija je dostopna na spletni strani veleposlaništva tudi v makedonskem in albanskem jeziku pod rubriko konzularne informacije.