Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
13.11.2015  

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije dne 04.11.2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil še isti dan objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/15.

Vprašanje na referendumu se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 3. marca 2015?«.

Glasovanje na referendumu bo potekalo v nedeljo, dne 20.12.2015.

A: IZSELJENCI oz. volivci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Makedoniji in so vpisani v volilni imenik lahko glasujejo:

1. Osebno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju, Majka Tereza 42 (bivša Vodnjanska ulica), 1000 Skopje, v nedeljo dne 20.12.2015 v času od 9.00 do 17.00 ure.

2. Po pošti iz tujine, vendar mora volivec o tej nameri predhodno obvestiti Državno volilno komisijo. To volivec stori na način, da pošlje predpisan in izpolnjen obrazec »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci)- Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk-rs.si/). Izpolnjen obrazec mora volivec poslati Državni volilni komisiji na enega od treh načinov:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si, ali

• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269, ali

• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 04.12.2015 do 24.00 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven, velja torej rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo Državna volilna komisija ne bo upoštevala.

3. Osebno na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – OMNIA

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja, dne 20.12.2015, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), na tako imenovanem volišču »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na "OMNIA" volišču, mora o tej nameri predhodno obvestiti okrajno ali Državno volilno komisijo. To volivec stori na način, da pošlje predpisan in izpolnjen obrazec »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk-rs.si/). Izpolnjen obrazec mora volivec poslati Državni volilni komisiji na enega od treh načinov:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si ali

• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali

• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 16.12.2015 do 24.00 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven, velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo Državna volilna komisija ne bo upoštevala.

B: ZDOMCI oz. volivci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo v Republiki Makedoniji:

1. Osebno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju, Majka Tereza 42 (bivša Vodnjanska ulica), 1000 Skopje, v nedeljo dne 20.12.2015 v času od 9.00 do 17.00 ure.

2. Po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja (1. ali 2.) mora volivec o tej nameri predhodno obvestiti Državno volilno komisijo. To volivec stori na način, da pošlje predpisan in izpolnjen obrazec »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci)- Obr.02«, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk-rs.si/). Izpolnjen obrazec mora volivec poslati Državni volilni komisiji na enega od treh načinov:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si ali

• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali

• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 04.12.2015 do 24.00 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven, velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo Državna volilna komisija ne bo upoštevala.

Vsi omenjeni obrazci »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci)- Obr.01«, »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci)- Obr.02«, »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci)- Obr.03«, so dostopni na naslednji spletni povezavi Državne volilne komisije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju ali neposredno na Državno volilno komisijo Republike Slovenije.