Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
19.04.2016  

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis štirih zakonodajnih referendumov

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča, da je predsednik Radivoj Uroševič v imenu policijskega sindikata Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: pobudnik), v torek 5.4.2016, vložil obvestila o pobudah volivcem za vložitev zahtev za razpis zakonodajnih referendumov o naslednjih zakonih, sprejetih na seji Državnega zbora dne 29.3.2016 (v nadaljevanju: pobude), in sicer o:

• Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), EPA 973-VII, (GESLO: ˝Proti zdravju škodljivem življenjskem okolju˝)

• Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F), EPA 994-VII, (GESLO: ˝Za zaščito pravic malih imetnikov delnic in obveznic˝)

• Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C), EPA 1009-VII, (GESLO: ˝Za oprostitev plačila sodnih taks delavcem in sindikatom˝)

• Zakonu o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B), EPA 1001-VII, (GESLO: ˝Proti netransparentni privatizaciji državnega premoženja˝)

V tej zvezi lahko tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivate v tujini, predate podporo navedenim pobudam do najkasneje 18.05.2016 . Podporo predate na način, da pri tukajšnjem veleposlaništvu podpišete predpisan obrazec (s podpisom na predpisanem obrazcu različnim pobudam, vsaki posamični pobudi zgolj enkrat), pri čemer vaš podpis potrdi uradna oseba veleposlaništva (uradne ure veleposlaništva so: vsak ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure in v sredo popoldne od 14. do 16. ure, razen praznikov). Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Pravilno izpolnjen, podpisan in potrjen obrazec volivec pošlje pobudniku na naslov: Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana.