Veleposlaništvo RS Skopje /Novice /
26.01.2017  

Štipendije za izobraževanje državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2017

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski študij v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2017 (226. JR)

Rok prijave:  Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 6. 10. 2017.

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike ali medicine.

Višina štipendije:  
Štipendija se dodeli za:

  • šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in
  • življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.