Veleposlaništvo RS Skopje /Slovenska skupnost v Severni Makedoniji /

Slovenska skupnost v Severni Makedoniji

Glede na zadnji popis prebivalstva iz leta 2002 živi v Severni Makedoniji 365 Slovencev.

Po razpadu nekdanje Jugoslavije so Slovenci v Severni Makedoniji začutili potrebo in željo, da se bolj organizirajo, sestajajo ter družijo v svoji novi domovini. Tako so 30. septembra 1994 registrirali Slovensko društvo, ki so ga 10. januarja 1999 preimenovali v Slovensko združenje France Prešeren v Skopju. Združenje, ki danes šteje okoli 160 članov iz vse Severne Makedonije, ima statut, programske cilje in naloge ter letni program dela. Odprto je vsem Slovencem, njihovim potomcem, sorodnikom in pa tudi vsem drugim, ki čutijo kakršnokoli povezanost s Slovenijo in njeno kulturo. Gre za nevladno, nepolitično in nepridobitno organizacijo, katere cilj je ohranitev ter širitev kulturnih in znanstvenih vrednot slovenskega naroda, jezika, kulture in folklore v Severni Makedoniji, pri čemer pa ne zanemarja vrednot makedonskega naroda, temveč je most med narodoma. Predsednica združenja je ga. Anastazija Ribarski.

Ob koncu leta 2007 so Slovenci iz Bitole ustanovili drugo slovensko združenje z imenom Triglav in za njegovo predsednico izvolili go. Tanjo Franc. Društvo spodbuja medsebojno spoznavanje in druženje, neguje društvene in kulturne vezi s Slovenijo, organizira učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika, običajev, tradicij in kulturne dediščine ter kulturno-zgodovinskih vrednot. Obenem zagotavlja razne oblike pomoči in obveščanja ter prireja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja.

26. novembra 2010 je bilo ustanovljeno še tretje združenje Slovencev v Severni Makedoniji, z imenom Slovenski center iz Skopja. V svojem rednem delovanju si prizadeva za številne dejavnosti, cilje in naloge, med katerimi so ohranjanje slovenske zavesti in promocija kulture. Za predsednika je bil izbran Sašo Stojkovski.

Spletne povezave društev:

Dopolnilni pouk slovenskega jezika

V organizaciji Ministrstva za šolstvo in šport RS poteka dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v Skopju, ki ga vodi učiteljica Sonja Dolžan.  

Več info: http://www.slovenci.si/ucenje-slovenscine/

Študij slovenskega jezika

Na Filološki fakulteti Blaže Koneski v Skopju pod vodstvom red. prof. dr. Lidije Arizankovske poteka diplomski študij slovenščine kot glavni/prvi študij, diplomski študij slovenščine kot drugi študij, izbirni predmet kot tuji jezik, obvezni oziroma izbirni predmet pri študiju makedonskega jezika in južnoslovanskih jezikov ter makedonske književnosti in južnoslovanskih književnosti.

Kontakt: larizankovska@yahoo.com

Več info na: http://centerslo.si/na-tujih-univerzah/slovenistike-2015-2016/makedonija/