Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Splošne informacije /Konzularne pristojnosti veleposlaništva /

Konzularne pristojnosti veleposlaništva

 Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

 • izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo;

 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;

 • vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji;

 • posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti;

 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo. Ob tem poudarjamo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih uslug.

 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji;

 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev;

 • overja podpise, prevode, potrdila;

 • pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

Česa veleposlaništvo ne more storiti za vas?

 • izposlovati izpustitve iz pripora oz. zapora;

 • plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj;

 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;

 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnici ali v zaporu;

 • plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug;

 • pomagati vstopiti v državo;

 • priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov;

 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev;

 • priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.