Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Državljani Republike Slovenije in potomci slovenskega rodu /Prijava ali odjava prebivališča v Republiki Sloveniji /

Razlogi in dolžnosti prijave oziroma možnosti spremembe prebivališča v Republiki Sloveniji so določene z Zakonom o prijavi prebivališča. V primeru, če odjavljate ali prijavljate prebivališče v Republiki Sloveniji lahko veleposlaništvo posreduje vašo vlogo v nadaljnje postopanje pristojnemu upravnemu organu. V primeru spremembe prebivališča znotraj Republike Severne Makedonije pa lahko na zaprosilo stranke to opravi veleposlaništvo.

 

Po spremembi stalnega prebivališča morate v 30 dnevnem roku zamenjati osebno izkaznico in/ali urediti vpis te spremembe v veljavni potni list, če je vpis prve ali druge spremembe naslova mogoč.

 

Zahtevani dokumenti:

-          veljavni osebni dokument zaradi identifikacije (na vpogled),

-          izpolnjena predpisana vloga,

-          potrdilo o prijavi prebivališča v Republiki Severni Makedoniji (če ta z veljavnega osebnega dokumenta ni razviden).