Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Državljani Republike Slovenije in potomci slovenskega rodu /Matične zadeve (vpis matičnih dejstev rojstva, poroke, smrti, spremembe imena) /

 

Rojstvo, zakonska zveza ali smrt slovenskega državljana v tujini se vpiše v matični register v Republiki Sloveniji. Podlaga za vpis je izpisek iz matične knjige pristojnega organa v Republiki Severni Makedoniji. Izpisek mora biti v originalu, na mednarodnem obrazcu in ne starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Zahtevani dokumenti:

-  veljavni osebni dokument zaradi identifikacije (na vpogled),

-  izpolnjena predpisana vloga,

-  izpisek na mednarodnem obrazcu ne starejši od 3 (treh) mesecev.