Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Državljani Republike Slovenije in potomci slovenskega rodu /Potni list (izdaja, prijava izgube/ pogrešitve/ kraje) /

 

Potni list Republike Slovenije je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Do potne listine je upravičen vsak državljan Republike Slovenije. Glede na prijavljeno stalno prebivališče je lahko v potnem listu vpisano prebivališče v Republiki Sloveniji ali v tujini. Možen je tudi naknadni vpis spremembe stalnega prebivališča brez menjave potnega lista. Potni list se izda za podlagi vloge za pridobitev potnega lista, ob zamenjavi starega ali poškodovanega potnega lista z novim in ob pogrešitvi, izgubi ali odtujitvi potnega lista.

 

Zahtevani dokumenti:

-        veljavni osebni identifikacijski dokument (na vpogled),

-        izpolnjena predpisana vloga, ki jo pridobite na veleposlaništvu,

-        aktualna barvna fotografija dimenzij 35 x 45 mm (za biometrični potni list),

-        na veleposlaništvu se odda prstne odtise,

-        v primeru zamenjave predložitev starega potnega lista,

-        v primeru slovenskega državljana mlajšega od 18 let oz. državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo za izdajo potnega lista vloži njegov zakoniti zastopnik, razen prstnih odtisov, ki se zahtevajo za vse nad 12 let starosti in podpisa nad 8 let starosti,

-        v primeru izgube, pogrešitve ali odtujitve slovenskega potnega lista v Republiki Makedoniji, je potrebno predložiti potrdilo o prijavi dogodka, ki ga izda makedonska policija. Dogodek je potrebno prijaviti takoj pri kateri koli makedonski policijski postaji,

-        v primeru rojstva otroka v Republiki Makedoniji, kjer je vsaj eden od staršev slovenski državljan, mora biti otrok predhodno že vpisan v knjigo državljanov Republike Slovenije.

USTREZNA FOTOGRAFIJA ZA SLOVENSKI POTNI LIST ALI OSEBNO IZKAZNICO

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča, da je potrebno za izdelavo novega slovenskega potnega lista ali osebne izkaznice predložiti ustrezno fotografijo. Fotografija mora biti dimenzije 3,5 x 4,5 cm, in mora imeti enobarvno svetlo modro, nevtralno sivo ali svetlo rjavo ozadje. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc ter v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom prosilca.
 
Podrobnejša navodila in primere ustreznosti fotografije si lahko ogledate tukaj.