Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Državljani Republike Slovenije in potomci slovenskega rodu /Potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo /

Veleposlaništvo vam lahko v primeru izgube, pogrešitve ali odtujitve slovenskega potovalnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) izda potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo. Prav tako lahko veleposlaništvo izda potni list za vrnitev otroku ob njegovem rojstvu, če je vsaj eden od staršev slovenski državljan in pod pogojem, da je bila priglasitev otrokovega rojstva predhodno v Republiki Sloveniji že urejena.

Potni list za vrnitev izkazuje vaše slovensko državljanstvo in se ga lahko izda z veljavnostjo do največ 30 dni oz. za krajši čas, ki je potreben za vašo vrnitev v Republiko Slovenijo.

Za  izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno:

  • izpolniti vlogo, ki jo pridobite na veleposlaništvu,

  • priložiti kakšen drug identifikacijski dokument na vpogled- če obstaja, 

  • priložiti policijski zapisnik s katerim je bila prijavljena izguba, pogrešitev ali kraja slovenskega potovalnega dokumenta, 

  • predhodno urediti matični vpis rojstva otroka v Republiki Sloveniji, v primeru, če se je otrok rodil v Republiki Severni Makedoniji in je vsaj eden od staršev slovenski državljan (matični vpis rojstva otroka se lahko uredi preko veleposlaništva), 

  • priložiti dve aktualni barvni fotografij dimenzij 35x45 mm.