Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Splošne informacije /Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov /

V tem poglavju boste pridobili vse informacije v zvezi s postopkom ugotavljanja vzajemnosti in možnostmi nakupa nepremičnin s strani tujih državljanov v Republiki Sloveniji: 

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_civilno_pravo/sektor_za_civilno_zakonodajo/pridobivanje_lastninske_pravice_tujcev_na_nepremicninah_v_republiki_sloveniji/