Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Виза за краток престој - Шенген виза Тип Ц /

Виза за краток престој (тип Ц) е дозвола за странец да влезе и привремено да престојува на територијата на Република Словенија / Шенген зоната под услови утврдени во Визниот кодекс.

Визата се издава на пасошот (или друга патна исправа) на странецот во вид на налепница за виза. Успешните кандидати, вклучувајќи ги и децата, им се издаваат индивидуални визитни налепници. Доколку детето нема своја патна исправа и е запишано во патна исправа на родителот, во патната исправа на родителот се издаваат две визитни налепници.

Виза за краток престој (тип Ц) може да биде издадена од било која Шенген земја. Виза за краток престој (тип Ц) и овозможува на поединецот да:

• транзит преку или престој на територијата на Шенген зоната до 90 дена во 180-дневен период, и

• Транзит низ меѓународните транзитни области на аеродромите во Шенген зоната.

Шенген зоната опфаќа 26 земји ( "Шенген земји") без внатрешни гранични контроли. Во моментов овие земји се следниве: Австрија, Белгија, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска и Швајцарија.

Ако имате важечка виза издадена од Шенген земја, можете да посетите и друга Шенген земја, освен ако не ви е издадена виза со ограничена територијална важност, која е прикажана во налепницата за виза.

Визата покажува колку пати може да влезете во Шенген зоната (еден, два или повеќе кратно). Ако вашата виза е валидна само еднократно, треба да запомните дека ако ја напуштите Шенген зоната, на пример, да одите во Велика Британија, Ирска, Хрватска, Русија или Турција, нема да можете повторно да влезете во Шенген зоната без нова виза. Затоа е важно да наведете во вашата апликација за виза колку пати ќе патувате во и надвор од Шенген зоната за време на вашата посета.

Ако вашата виза е валидна за повеќе од едно влегување (повеќекратна виза за влез), ќе ви биде дозволено да останете во Шенген зоната до 90 дена во било кој 180-дневен период. Престојот може да се подели на колку што сакате одделни патувања. Валидноста на повеќекратната виза е до 5 години.

Процедурата за аплицирање за добивање на виза за краток престој (тип Ц) за влез во Република Словенија е предмет на Шенгенските правила кои важат за сите земји од Шенген зоната.

Правни извори:

• Регулатива (ЕС) бр. 810/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за воспоставување на Кодекс за визи на Комонвелтот (Виза законик).