Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Трети земји чии државјани се предмет на претходна консултација согласно Визниот кодекс /

Правната основа за обработка на лични податоци е обезбедена со Регулативата (ЕС) бр. 810/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година со која се воспоставува Кодексот на Комонвелтот за визи (Виза код), списокот на трети земји чии државјани се предмет на претходна консултациска процедура е достапна тука:

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf.