Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Аеродромска транзитна виза (тип A) /

Аеродромски транзитни визи (Тип А) се издаваат на лица кои транзитираат преку меѓународен аеродром во Словенија ако се државјани / носители на патни документи од следните држави:

Авганистан, Бангладеш, Демократска Rепублика Kонго, Еритреа, Етиопија, Гана, Иран, Ирак, Нигерија, Пакистан, Сомалија, Шри Ланка.

Следниве категории на лица се ослободени од барањето за аплицирање за аеродромска транзитна виза (тип A):

• Носители на виза за краток престој (тип Ц);

• Носители на виза за долгорочен престој (тип Д) или дозвола за престој;

• Носители на дозвола за престој на Андора, Канада, Јапонија, Сан Марино или САД;

• Носители на виза што дозволуваат престој во земјите од ЕЕА или во Канада, Јапонија или САД;

• членови на семејството на граѓани на ЕУ;

• носители на дипломатски пасоши;

• Членовите на екипажот, кои се државјани на договорните земји на ICAO;

Аеродромска транзитна виза (тип А) се издава за еден или два влеза. Максималната важност е шест месеци.

Аеродромска транзитна виза (тип А) барање за апликација:

Формулар за аплицирање;

• Патувачки документ;

• Фотографија;

Придружни документи со кои се докажува следново:

o Продолжување на патувањето до крајната дестинација (на пример, авионска карта или виза за крајната дестинација - ако е потребно);

o Документи / информации за намерата да не се влезе на територијата на Република Словенија / Шенген зоната.