Veleposlaništvo RS Skopje /

COVID-19 : STANJE V REPUBLIKI SEVERNI MAKEDONIJI (RSM), 14.05.2020

- Od 16.3.2020 so zaprti vsi mejni prehode za tuje državljane za potniški promet, zaprti sta tudi Mednarodno letališče Skopje in letališče na Ohridu.

- Od 13.5.2020 se odpirajo zaprti nakupovalni centri, dovoljene so ponovno nekatere športne aktivnosti.

- Republika Severna Makedonija je na nevarnost širjenja virusa Covid-19 reagirala ustrezno, zato priporočamo potnikom, da se ravnajo v skladu z napotili pristojnih organov RSM, vključujoč omejitve gibanja, in spremljajo uradne kanale pristojnih institucij, med njimi koronavirus.gov.mk.

 

- Од 16.3.2020 сите гранични премини за патнички сообраќај за странски државјани се затворени, како и Меѓународниот аеродром во Скопје и Охридскиот аеродром.

- Од 13.5.2020 се отвораат затворените трговски центри, повторно се дозволени некои спортски активности.

- Република Северна Македонија соодветно реагираше на заканата од ширење на вирусот „Ковид-19“, затоа препорачуваме патниците да ги следат инструкциите на надлежните органи на РСМ, вклучително и ограничувања за движење, како и да ги следат официјалните канали на надлежните институции, вклучително и koronavirus.gov.mk.

 

 

OBVESTILO / ИЗВЕСТУВАЊЕ / NJOFTIM

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je vstop v Republiko Slovenijo omogočen vsem tujim državljanom, ki imajo v Sloveniji urejeno dovoljenje za prebivanje. Ob vstopu v državo je za državljane tretjih držav obvezna 14 dnevna karantena. Glede na navedeno obveščamo, da je veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji pristojno za organizacijo potovanj na relaciji Severna Makedonija - Slovenija ali obratno samo za slovenske državljane in njihove družinske člane. Makedonski ali drugi tuji državljani, ki imajo v Sloveniji urejeno dovoljenje za prebivanje se morajo za vsa vprašanja v zvezi s tranzitom čez posamezne države do Slovenije obrniti na pristojne organe države (Ministrstvo za zunanje zadeve ali veleposlaništva) katere državljani so.


Почитувани!

Ве известуваме дека влезот во Република Словенија е можен за сите странски државјани кои имаат средена дозвола за престој во Словенија. По влезот во земјата, 14-дневен карантин е задолжителен за државјани на трети земји. Со оглед на горенаведеното, ве известуваме дека Амбасадата на Република Словенија во Република Северна Македонија е одговорна за организирање патувања на релација Северна Македонија - Словенија или обратно, само за словенечките граѓани и нивните членови на семејството. Македонски или други странски државјани кои имаат средено дозвола за престој во Словенија мора да контактираат со надлежните органи на земјата чии државјани се (Министерството за надворешни работи или амбасади) за сите прашања во врска со транзитот преку поединечни држави до Словенија.


Тë nderuar!

Ju njoftojmë se hyrja në Republikën e Sllovenisë është e mundur për të gjithë shtetasit e huaj që kanë të rregulluar leje qëndrimi në Slloveni. Pas hyrjes në vend, një karantinë 14-ditore është e detyrueshme për shtetasit e vendeve të treta. Nisur nga ajo që është cekur më sipër, ju informojmë se Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut është përgjegjëse për organizimin e udhëtimeve në relacionin Maqedoni e Veriut - Slloveni ose anasjelltas, vetëm për shtetasit sllovenë dhe familjarët e tyre. Shtetasit e tjerë maqedonas ose të huaj që kanë të rregulluar leje qëndrimi në Slloveni duhet të kontaktojnë autoritetet kompetente të vendit në të cilin ata janë shtetas (Ministria e Punëve të Jashtme ose Ambasadat) për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me tranzitin përmes shteteve të veçanta deri në Slloveni.

OBVESTILO

Zaradi trenutne situacije glede izbruha virusa COVID-19 vas obveščamo, da je poslovanje konzularnega predstavništva do nadaljnjega omejeno na zgolj najbolj nujne konzularne primere, ki jih ni mogoče odložiti.

Med delovnim časom smo dosegljivi na elektronski naslov vsk-vize.mzz@gov.si in na telefonsko številko +389 (0) 2 310 30 50.

Za nujne primere slovenskih državljanov smo dosegljivi na dežurno telefonsko številko +389 75 470 001.

Za primere, ki niso nujni, svetujemo komunikacijo preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.

Informacije o stanju glede Covid 19 v Republiki Sloveniji lahko najdete na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus/ , kjer so objavljene tudi informacije o ukrepih pri vstopu v Republiko Slovenijo.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради моменталната состојба во врска со појавата на вирусот COVID-19, ве известуваме дека работата на конзуларното одделение, до следното известување, е ограничена, се примаат исклучиво само најитните конзуларни случаи што не можат да се одложат.

За време на работното време, можете да не контактирате на следната е-маил адреса vsk-vize.mzz@gov.si и на телефонскиот број +389 (0) 2 310 30 50.

Надвор од работното време, државјаните на Република Словенија, за итни случаи, може да не контактираат на следниот телефонски број +389 75 470 001.

За случаи кои не се итни, ве советуваме да се обратите преку горенаведената е-пошта.

Информации за состојбата во врска со Covid-19 во Република Словенија може да се најдат на: https://www.gov.si/teme/koronavirus/, каде се достапни и информациите за мерките за влез во Република Словенија.

 

 

 

 

 

Novice

26.05.2020  

‼️ Pomembno za potovanje v Republiko Slovenijo ‼️ / ‼️ Важно за патување во Република Словенија ‼️

S 26.5.2020 je začel veljati novi odlok o ukrepih za preprečitev COVID-19. Dodane so nove izjeme za...


22.05.2020  

22. maj - dan slovenske diplomacije

22. maj je Dan slovenske diplomacije, dan, ko se spominjamo včlanitve Slovenije v Organizacijo...


Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje

Veleposlaništvo Republike Slovenije
Dane Krapčev 6a
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
Telefon: (+) 389 2 310 30 50
Faks: (+) 389 2 317 66 31
E-pošta: sloembassy.skopje(at)gov.si

Konzularni oddelek:

(dovoljenja za prebivanje, vize, itd.)

Telefon: (+) 389 2 310 30 50
E-pošta: vsk-vize.mzz(at)gov.si

Za nujne primere slovenskih državljanov izven poslovnega časa ima veleposlaništvo vzpostavljeno dežurstvo na telefonski številki 00389 75 470 001.

Twitter MZZRS

Napovednik

28.02.2020  

Learn from the best and network like a pro - Podim | Maribor, Slovenia

Podim, 19 & 20 May 2020 | Maribor, Slovenia Learn from the best and network like a pro Podim,...


19.03.2019  

KONZULARNI DAN v BITOLI, četrtek 28. marca 2019 ob 11:00 do 12:00 ure

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju obvešča, da bo v četrtek 28. marca...