Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Splošne informacije /

Splošne informacije

To poglavje je namenjeno vsem osebam, ne glede na državljanstvo, v njem pa boste našli nekaj splošnih koristih informacij, npr: o konzularni pristojnosti veleposlaništva, konzularnih dneh, konzularnih taksah, o podatkih iz Schengenskega informacijskega sistema (SIS), davčni h obveznostih, itd.

Kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne subjekte SIGEN-CA lahko pridobijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Več o tem lahko si preberete na: https://www.si-trust.gov.si/en/digital-certificates/business-entities/


 

 

 

 

 

Omejitev vizumskega poslovanja

Veleposlaništvo je na podlagi omejitve nenujnih potovanj in z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prekinilo izdajanje vizumov za kratkoročno in dolgoročno bivanje. Vizumi se izdajo le v določenih primerih za namene, ki so jih pristojni organi opredelili kot nujne. Več o omejitvi nenujnih potovanj je na voljo na teh povezavah: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en.

Skladno z omejitvijo nenujnih potovanj lahko za vizum za dolgoročno bivanje trenutno zaprosijo naslednje kategorije tujih državljanov:
- diplomati in administrativno-tehnično osebje ter njihovi družinski člani, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata,
- udeleženci študijskih izmenjav (npr. Erasmus, Erasmus+, izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov med univerzami),
- ožji družinski člani državljana Republike Slovenije/EU z namenom združevanja družine,
- gospodarstveniki, športniki, kulturniki, raziskovalci in znanstveniki ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

Dovoljenja za prebivanje
Skladno z omejitvami konzularnega poslovanja, katerih namen je preprečitev ponovnih izbruhov in širjenje nalezljive bolezni COVID-19, veleposlaništvo sprejema vloge za dovoljenja za začasno prebivanje in opravlja druga procesna dejanja, vezana na pridobitev dovoljenja za prebivanje, izključno po predhodnem naročilu na termin.