Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Такса за виза /

Амбасадата го задржува правото да го промени износот на надоместоците во секое време поради флуктуации на девизниот курс. Визата се наплатува кога пријавата е поднесена. Ако ја повлечете апликацијата или ако визата е одбиена, таксата нема да биде надоместена.

Општи такси за виза:

• 35 евра (Согласно Договорите за олеснување на визите, граѓаните на Албанија, Ерменија, Азербејџан, БиХ, Грузија, Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Русија, Србија и Украина се квалификуваат за оваа пониска виза.

• 60 евра (други државјани на трети земји).

Кандидатите кои припаѓаат на една од следните категории се изземени од виза такси:

(а) Деца под дванаесет години;

(б) ученици, студенти, последипломци и придружни наставници кои патуваат за студиски цели или образовна обука;

(в) Истражувачи[1] од трети земји кои патуваат со цел за научни истражувања, како што се дефинирани во Препораката бр. 2005/761 / ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 28 септември 2005 година за да се олесни прашањето за единствени визи за краток престој на истражувачи;

г) претставници на непрофитни организации на возраст од 25 години или помалку кои учествуваат на семинари, конференции, спортски, културни или едукативни настани организирани од непрофитни организации;

д) носители на дипломатски и службени пасоши;

(ѓ) Членови на семејството на граѓани на ЕУ или Швајцарија опфатени со Директивата 2004/38 / ЕЗ.

 


[1] За истражувачите од трети земји кои патуваат во рамките на ЕУ за спроведување на научни истражувања.