Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Трети земји чии државјани се предмет на екс-пост размената на информации согласно Визниот кодекс /

Правната основа за обработка на лични податоци е обезбедена со Регулативата (ЕС) бр. 810/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година со која се воспоставува Кодексот на Комонвелтот за визи (Виза код), списокот на трети земји чии државјани се предмет на екс-пост размената на информации е достапна тука:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_17_ex_post_info_en.pdf.